Mijn naam is Louise Schalkoort,instructeur Eerstehulp en ARBO-adviseur. Ik leer ouders, vrijwilligers en beroepskrachten hoe te handelen bij ongelukjes en adviseer hoe deze voorkomen kunnen worden.Ook hoe de omgeving veiliger gemaakt kan worden. Dit doe ik voor het onderwijs, de kinderopvang, sportverenigingen, politie, brandweer, reddingsbrigades en zelfs voor hulpverleners van het Rode Kruis. Het is heerlijk om trainingen en workshops op locatie te geven in deze leuke en afwisselende baan! Wat kan ik voor ú betekenen?

Alcohol en drugs

Schalkoort Training & Advies  is gecertificeerd om de presentatie, voorlichting  en de opleiding EHBDu van Educare Groningen te verzorgen op het gebied van drank- en drugsincidenten:


De cursus heeft de volgende opbouw:
  • Middelenkennis ( bestanddelen, werkingsduur )
  • Be├»nvloedende factoren op gezondheid bij middelengebruik
  • Lichte gezondheidsverstoringen en acute incidenten
  • Zorg en hulpverlening


    Het curriculum EHBDu is ontwikkeld in samenwerking met het Trimbos-instituut, kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving. Het kent een algemene presentatie, drie kerncursussen en drie train-de-trainer varianten. Alle varianten worden voor groepen aangeboden. Ze kunnen op een centrale locatie worden gevolgd of in company. De cursussen EHBDu zijn evidence- en practice-based en ontwikkeld op basis van de brede expertise in drugs van het Trimbos-instituut en ervaringen van en wetenschappelijk onderzoek door Educare Groningen met middelengerelateerde gezondheidsverstoringen , eerste hulpverlening en professionele medische zorg.


    De presentatie is geschikt voor ouderavonden, maar ook om in kleine groepen met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen.